Avís legal i política de privacitat

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, SMARTFROG, SL comunica que:

 

D’acord amb l’Art.5 de la Llei esmentada, s’informa que les dades introduïdes en els formularis s’emmagatzemaran en un fitxer automatitzat, propietat de SMARTFROG, SL, el qual garanteix les mesures de seguretat exigibles normativament.

 

La finalitat per a la qual estan destinats els formularis facilitats, és la posada en contacte posterior de l’entitat amb els usuaris que han realitzat algun tipus de consulta ja sigui petició de pressupost o altres, per a la relació comercial i/o publicitària dels serveis o productes de la nostra empresa.

 

Quan les dades siguin demanades del formulari i no d’un altre camp obert com a mail contacte, caldrà aportar, almenys, aquells camps marcats amb un asterisc, ja que en cas contrari, SMARTFROG, SL no podrà acceptar ni gestionar el compliment de la relació establerta.

 

SMARTFROG, SL és responsable dels fitxers i es compromet a no destinar les dades a una finalitat diferent per a la qual han estat demanades, ni cedir-les de forma il·legítima a tercers. També es compromet a tractar les dades confidencialment i aplicar les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar el seu tractament o accés no autoritzat segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 

Els usuaris respondran en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se per part de SMARTFROG, SL el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses o errònies, sense perjudici de
les altres accions que siguin procedents en dret.

 

Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, contabilidad@kiwitel.net

 

 

AVISO LEGAL

 

Nom Comercial: DR.FROG
Domicili Social: AV. DIAGONAL 421
CIF / NIF: B66657636
Telèfon: 933193859
e-Mail: contabilidad@kiwitel.net
Nom de domini: www.drfrog.es

 

 

OBJECTE

 

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

 

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

 

 

Responsabilitat

 

El prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

 

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs
web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

 

Protecció de dades personals

 

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

 

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privadesa de l’entitat informant els usuaris respecte als aspectes següents:

 

Dades del Responsable del tractament.
Dades tractades.
Fitxer on s’emmagatzemen.
Finalitat del tractament.
Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no
facilitar-los.
Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per
exercitar-los.

 

 

Propietat Intel·lectual i industrial

 

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

 

El prestador autoritza/no autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas
redirigir al lloc web principal del prestador.

 

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

 

Per fer qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del següent correu electrònic.

 

 

Llei Aplicable i Jurisdicció

 

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.